Dự án nhà máy Cảng Hải Phòng của Top Solvent Vietnam

Bồn bể công nghiệp do công ty cổ phần công nghiệp Hoàng Anh chế tạo được cung cấp cho các dự án lớn trên cả nước, mới nhất là dự án nhà máy Cảng Hải Phòng do công ty Top Solvent Vietnam thuộc tập đoàn Thaioil làm chủ thầu.
bình nitơ 5,8 m3
Tags:,
Copyright 2018 ,Phát triển bởi Webbnc.net