Gia công uốn thép hình

Gia công uốn thép hình

Liên hệ

Máy uốn thép hình FACCIN RCMI 170 có thể uốn được các loại ống và thép hình trên nhiều loại như:

  • Hình vuông, hình tròn (rỗng hoặc đặc)
  • Thép dầm T
  • Thép dầm U
  • Thép I/H theo cả hai chiều uốn

Các máy lốc có thể làm đươc những biên dạng nhỏ nhất dành bồn chứa, nồi hơi, bồn xe tải, cho đến những biên dạng lớn như trụ quạt gió, giàn khoan, tàu biển và các ứng dụng trong ngành hàng không.

Mô tả 

Mô tả vắn tắt

Máy uốn thép hình FACCIN RCMI 170 có thể uốn được các loại ống và thép hình trên nhiều loại như:

  • Hình vuông, hình tròn (rỗng hoặc đặc)
  • Thép dầm T
  • Thép dầm U
  • Thép I/H theo cả hai chiều uốn

Các máy lốc có thể làm đươc những biên dạng nhỏ nhất dành bồn chứa, nồi hơi, bồn xe tải, cho đến những biên dạng lớn như trụ quạt gió, giàn khoan, tàu biển và các ứng dụng trong ngành hàng không.

Copyright 2018 ,Phát triển bởi Webbnc.net